Vær opmærksom på at vi løbende opdaterer vores priser, hvilket kan betyde afvigelser mellem priserne oplyst i katalogerne og priserne vist på webshoppen. I sådanne tilfælde, er det altid prisen på webshoppen, som er den korrekte.

    ...